BETINGELSER

 

Biludlejning

Forsikring
Der er tegnet lovpligtig ansvarsforsikring på alle køretøjer. Lejer hæfter for selvrisiko ved skade og/eller tyveri.

Personbiler
Lejer skal være fyldt 25 år og have haft kørekort i mindst 1 år. Selvrisiko pr. skade: kr. 2500

Varebiler
Lejer skal være fyldt 21 år og have haft kørekort i mindst 1 år. Selvrisiko pr. skade: kr. 2500

Betaling
Kontant, kreditkort/dankort. Depositum ifølge prisliste.

Aflevering
Køretøjet afleveres til aftalt tid og rengjort til Ryomgård Autoudlejning v/STATOIL Nimtoftevej 2, 8550 Ryomgård.

Reservering/afbestilling
Ved afbestilling eller ændringer af reservering senere end 48 timer før reserveringstidspunkt, opkræves 50 % af lejeprisen (dog minimum 300 kr og maksimum 1.000 kr).

Haveri
Der er tegnet Top Hjælp på alle biler.

Bilens anvendelse og pasning
Lejeren må ikke anvende bilen til ulovlige transporter, herunder slæbning af andre køretøjer eller anden speciel benyttelse, der på nogen måde kan belaste bilen udover det normale og sædvanlige. Bilen må heller ikke benyttes til befordring af dyr eller benyttes til befordring af effekter, der vil kunne beskadige bilen indvendig eller udvendig.

Køretøjet må heller ikke fremlejes.

Lejeren er ansvarlig for bilens pasning under lejemålet. I tilfælde af motorstop eller skade, må lejeren ikke lade foretage reperation eller slæbning uden udlejerens samtykke. Foretager lejeren noget sådant uden udlejerens samtykke, sker det på lejerens egen regning og risiko.

Ansvarsbegrænsning
Udlejeren kan ikke drages til ansvar for udgifter, som lejeren pådrager sig som følge af motorstop eller anden skade på køretøjet eller i øvrigt hvor køretøjets anvendelse helt eller delvist reduceres.

Lejeren frigør ved sin underskrift udlejeren for ethvert ansvar for tab af, eller skade på enhver genstand som lejeren eller nogen anden person måtte have efterladt, opbevaret eller transporteret i bilen, før eller under udlejningsperiode i henhold til kontrakt, eller efter bilens tilbagelevering til udlejeren. Lejeren er endvidere indforstået med at holde udlejeren skadesløs i tilfælde af erstatningskrav eller omkostninger opstået i forbindelse med sådanne tab eller skade, ligesom lejeren skal forsvare udlejerens interesse og godtgøre ham eventuelle omkostninger i denne forbindelse.

Glemte sager i bilen erstattes ikke.

Trafikuheld
Lejer er pligtig til at udfylde skadesanmeldelse
Oplyse navn, adr, og reg. nr på modparten
Underette politiet hvis der er personskade
Omgående underrette Ryomgård Autoudlejning


 1. Traileren må kun føres af lejeren eller de i kontrakten navngivne personer.
  Udlejeren er ikke ansvarlig for skader på personer eller gods opstået i forbindelse med brugen af det lejede materiel.
  Udlejeren er ikke erstatningspligtig for tab opstået ved arbejdsafbrydelser m.v., som måtte skyldes funktionssvigt ved det lejede materiel.
  Udlejeren er ikke ansvarlig for drifttab, avancetab eller indirekte tab.
 2. Traileren må ikke fremlejes eller benyttes til befordring af personer.
  Traileren skal tilbageleveres til udlejerens plads til den fastsatte tid og i samme stand som ved modtagelsen.
  Lejemålet kan kun forlænges ved ny aftale. Overskridelse af den aftalte tidsfrist betales med 20/40 kr. pr. time.
  Lejer erklærer sig indforstået med, at udlejer, i tilfælde af lejers svigtende tilbagelevering af det lejede materiel, kan sætte sig i besiddelse af materiellet gennem en umiddelbar fogedforretning uden sikkerhedsstillelse og for lejers regning.
 3. Hvis lejer har beskadiget materiellet, skal udlejeren være berettiget til at tilbageholde det indbetalte depositum, indtil en opgørelse over reparationens omkostninger foreligger, og herefter modregne disse omkostninger i depositummet.
  Lejeren forpligter sig til at erstatte evt. bortkommet eller beskadiget materiel til dagspris, uanset hændelsesforløbet.
 4. Evt. udgifter for lejeren på grund af uheld er udlejeren uvedkommende.
 5. Ved modtagelsen af traileren har lejeren kontrolleret, at traileren er i orden, særligt med hensyn til signal- og tegngivningsapparater samt lygter.
 6. Det påhviler lejeren at ansvarsforsikre trækkrogen på køretøjet.

VIGTIGT: Dette er IKKE en forsikring, der automatisk er omfattet af bilens lovpligtige ansvarsforsikring.

Betaling
Foruden kontant betaling kan du betale med følgende kort: Statoil kort, dankort, VISA, MasterCard og Eurocard.
Ved afhentning af traileren betaler du den samlede lejepris forud plus depositum.

Priserne gælder ved ud- og aflevering på samme Statoil station.
Husk altid at medbringe bilens registreringsattest, når du lejer trailer.


Trailerudlejning

Lejeperiode
Lejeperioden beregnes fra det tidspunkt, du lejer traileren.
Da vi kører med dagspriser, vil det sige, at en dag er lig med det tidspunkt hvorfra man lejer traileren og indtil kl. 24 samme dag.

Forsikringsvilkår
Alle trailere er forsikret i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Lejers selvrisiko overfor Statoil ved skade på trailer er 500 kr. pr. skade.

Reservering/afbestilling
Ved afbestilling eller ændringer af reservering senere end 48 timer før reserveringstidspunkt, opkræves 50 % af lejeprisen.

Husk, når du kører med trailer
Det er dit ansvar som lejer, at dit kørekort er gyldigt til den lejede trailer, og at totalvægt for bil og trailer overholdes.

Ligeledes skal du sikre dig, at bilen er lovmæssigt forsikret til kørsel med trailer, og endelig må bil med trailer kun føres af den - eller de - personer, der står på lejekontrakten.

Du må maks køre 70 km/t med trailer - på motorvej dog 80 km/t. Afpas altid farten efter trailerens/bilens størrelse og belastning.

Medbring altid kopi af trailerens registreringsattest.

Tjek, inden du kører


Behandling af persondata

Retningslinjer for behandling af personoplysninger

Nedenfor kan du læse om de informationer, vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores retningslinjer.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Generelt beder Ryomgaard Autoudlejning kun om personlige og brugerrelaterede oplysninger, når du for eksempel reserverer en udlejningsbil eller -trailer.

Det er primært oplysninger om navn, adresse, e-mail m.v.

Oplysningerne indsamles på én måde:

Dine personlige oplysninger bruges udelukkende internt i Ryomgaard Autoudlejning til håndtering af reservationer.  

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Ifølge "Persondataloven" skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Derfor er adgangen til registrerede brugerdata på www.ryomgaard-autoudlejning.dk begrænset til en lille og relevant kreds af medarbejdere ved Ryomgaard Autoudlejning og LionWare Consulting (Ryomgaard Autoudlejnings hjemmesideleverandør).

Ryomgaard Autoudlejning videregiver eller sælger under ingen omstædigheder dine personlige oplysninger til tredjepart.

Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der er en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til beskyttede data, når data sendes og opbevares elektronisk. Du sender således dine data på eget ansvar.
Al trafik på www.ryomgaard-autoudlejning.dk beskyttes via SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyder, at informationer krypteres når det sendes fra bruger til server og retur.

Ændring af retningslinjer

Ændring i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendig. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre vores retningslinjer for behandling af personoplysninger.

I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på www.ryomgaard-autoudlejning.dk.

Din accept

Du accepterer ovenstående retningslinjer ved at afkrydse checkbox ved leje af bil eller trailer.